Vattenbehandlingsteknikfysikaliska egenskaper i vatten

29 december, 2020
Det finns fysikaliska egenskaper i vatten. För att ta en liknelse så tvättas penseln med lacknafta om du målat med lackfärg. När du ska tvätta bort det feta i en kastrull efter matlagning tillsätter du fett (diskmedel).

 

När vi pratar om vatten som vi fyller våra värme-, kylsystem och tappvattensystem med så är det vattnets egen struktur, joner, mineraler och bakterier som är den fysikaliska egenskapen. Joner delar sig och skapar förutsättningar för korrosion i systemen. Mineraler fäller ut sig och förorsakar utträngningar av packningar, samt lägger sig som ett isolerande skikt på de värmeöverförande ytorna. Bakterier blir biofilm inne på rörväggarna och skapar därmed ”boplatser” för bakterier att föröka sig på, samt grogrund för microbiellt betingad korrosion.

De flesta är tämligen överens om att allt systemvatten behöver behandlas för att fungera som tänkt, men tillvägagångssätten är däremot varierande och så också det slutgiltiga resultatet.

Vårt sätt är likt de fysikaliska egenskapernas lagar, att behandla vatten med vatten.

LIKA LÖSER LIKA, vi stoppar upp möjlighet för joner att dela sig och förorsaka korrosion. Där det redan finns utfällningar och korrosionsrester lägger sig de kristalliserade mineralerna och mjukar upp avlagringar som sen filtreras bort.

En beprövad teknik som funnits sedan 1994 och som både är forskad på, samt prisad med Svenskt underhålls ”Stora produktivitetspriset 2018”.
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign