VattenbehandlingsteknikBättre smak på vattnet

11 augusti, 2021
När vatten smakar och luktar dåligt eller blir missfärgat beror det på en mängd olika saker där materialval, bakterier och olika kemiska reaktioner i vattnet sker. Därför blir det bättre smak på vattnet med rena rörsystem.

 

Biofilm stor orsak till färg och dålig smak på vattnet
Biofilm på insidan av rören påverkar smaken mycket där mikrobiologisk aktivitet leder till förändringar i vattenkvalitén. Sulfat och nitratreduktion, mikroorganismer som består av bakterier, alger och svampar skapar smak, färg och luktproblem. pH-värde, alkalinitet och konduktivitet påverkas  även negativt där kemiska reaktioner uppstår. Även plastkomponenter kan släppa ut ämnen i vattnet som påverkar bildandet av biofilm. (Se VDI2035 6.4.9.2 Biofilm och mikrobiellt påverkande korrosion.) När vi håller koll på dessa bitar så får vi per automatik bättre smak på vattnet.

 

Vatten spolas bort i onödan
Dålig smak och lukt på vattnet gör så att extra spolning görs per automatik av de boende innan ”drickbart” vatten kommer fram. Även missfärgningar av vatten är vanligt förekommande och hänger ihop med biofilmen som nämns ovan där sulfat och nitratreduktion påverkar negativt med organisk upplösning av material.

 

Att behandla inkommande tappvattenledningar och i större system även VVC slingan är enkla och kostnadseffektiva åtgärder som har stor nytta:

  • Smak och lukt förbättras
  • Missfärgning av vattnet stoppas upp
  • Extra bortspolning av vatten undviks
  • Samtliga ingående komponenter i systemet får förlängd livslängd.
  • VVC temperaturer kan bibehållas
  • Biofilm elimineras
  • Risk för legionella undviks

 

⇒  Läs även blogginlägg om ”systemrengöring av tappvattensystem”. 
⇒  Labbtest på hur effektivt vår Bauer PipeJet eliminerar biofilm och bakterier från systemen
⇒  samt pilotstudie som är gjord på magnetisk vattenbehandling av tappvattensystem och VVC slingor.

 


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign