VattenbehandlingsteknikNaturliga kolsänkor med Bauer vattenbehandling

14 juni, 2021
Krav på sänkta utsläpp av farliga växthusgaser ställer också krav på att vi kan ta till vara på den energi vi i dag behöver producera för uppvärmning och kylning av byggnader.
Världens klimat förändras och temperaturen ökar och ställer högre krav på samhället i olika former. Den globala uppvärmningen förutsätter mer kyla i butiker, kontor, sjukhus m.m. Elkonsumtionen ökar med den digitaliserade världen med krav på mer kyla. Därför är det energismart att se över sin egen ”hemmaplan”.
Det är klimatsmart att hålla systemen rena

Om vi börja med att hålla det vi har närmast oss funktionellt och i bra kondition så att den förbrukade energin hålls så låg som möjligt, har vi kommit en bra bit på vägen.Värme och kylsystems som i dag fylls med vatten, trögas ner av korrosion, utfällningar och biofilm.Dom energikällor som ska producera värme, kyla och el, ska inte behöva göra det till system som förbrukar mer energi än nödvändigt.

Lite enkla räkneexempel nedan:

Med en kondensor på ett slutet kylsystem med 0,4 mm korrosion ökar behovet av energi med 10%. Källa: RISE
Två tumregler inom kylmaskinsteknik
För varje grad köldbäraren höjs, minskar elförbrukningen med drygt 3%.
För varje grad kondenseringstemperaturen sänks, minskar elförbrukningen med ca 2%.

Vår Bauer PipeJet kan göra skillnad i dagens debatt

Att kunna sänka den förbrukade energin med 10–20% gör stor skillnad i det hela, både räknat för den lilla konsumenten som kan betalar mindre. Men även i stort där den använda energin minskar och bidrar till att negativt utsläpp kan nås 2045. Bauer:s teknik gör så att överkonsumtion av energi undviks och med det kan naturliga kolsänkor som hav och skog lättare ges möjlighet att fungera som tänkt.

Med kunderfarenheter i Europa sedan 1994 och i Sverige sedan 2001

Bauer har med sin långa kunskap och erfarenhet hjälpt till att energieffektivisera världen och energimässigt sänker våra kunder i snitt framledningstemperaturer med 3–5 grader när systemen hålls rena.

2018 vann Bauer det prestigefyllda ”Stora produktivitetspriset” på underhållsmässan i Göteborg

Juryns motivering:
”Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.
Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont. Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case”.

Låt oss titta på era anläggningar 😊Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkten, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign