VattenprovVattenkvalitén helt avgörande för systemens prestanda

3 maj, 2020
Vattenkvalitén helt avgörande för systemens prestanda och har avgörande inverkan på korrosion där mängden lösta och fasta ämnen påverkar, som gaser lösta i vätskan alkalinitet, surhet, konduktivitet, partikelinnehåll och organisk tillväxt.


Vattenkvalitén helt avgörande för systemens prestanda. Att kontrollera och analysera vätskan i värme eller kylsystemet är viktigt för att veta statusen på ert mediavatten och i tid kunna sätta in åtgärder för prestandahöjning och för att stoppa upp nedbrytning av systemet med korrosion och bakteriell tillväxt.

Mängder av saker påverkar mediavatten som joner och mineraler, syreinträngning och bakterier. Vattnet är ett levande väsen som påverkas av alla dessa parametrar.

  • Mikroorganismer: Bakterier, jäst och mögelsvampar finns i två typer aeroba (lever av syre) och anaeroba (lever utan syre) och dessa kan orsaka mikrobiell korrosion. Denna typ av korrosion har oftare ett snabbare förlopp, så uppkomsten av bakterier i systemen ska genast behandlas.
  • pH-värde: Ett mått på hur mycket oxoniumjoner H3O+ det finns i en lösning. Ett mått på vattnets surhetsgrad.
  • Alkalinitet: Ett mått på vattnets förmåga att motstå försurning, det vill säga tåla ett tillskott av vätejoner utan att reagera med pH-sänkning.
  • Turbiditet: Är ett mätvärde på hur pass grumligt vattnet är. En indikation på påverkan från andra ämnen som järn, koppar samt utfällningar och mineraler.
  • Konduktivitet: Mäter vattnets ledningsförmåga, d.v.s. mängden lösliga joner i vattnet. Konduktivitet ger en indikation på vattnets totala lösta salthalt. Ämnen som bidrar till vattnets konduktivitet är främst Klorid, Natrium och Sulfat.
  • Järn och Koppar: Detta är indikationer på pågående nedbrytande processer i systemen och ska omgående stoppas upp.
  • Hårdhet, Tyska hårdhetsgrader: Ett vattens hårdhet anger summan av kalcium- och magnesiumjoner. Ju högre halten är av dessa joner desto hårdare vatten.
  • Aggressiv kolsyra: Ska inte finnas i systemet då det har ledningsangripande egenskaper.

 

Så när gjorde ni en vattenanalys senast? 
Hör av er till mig så ordnar jag med provtagning, vattenanalys och en utförlig statusrapport på resultatet av vattenprovet, samt vid behov åtgärdsförslag.

 
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign