VattenbehandlingsteknikKorrosion i kopparrör

10 maj, 2020
Kopparrör i sig är ett bra material att använda i tappvattensystem men det finns många saker som påverkar.

 

En av dessa saker är biofilm som bildas på insidan av rören och som kan förorsaka mikrobiellt betingad korrosion i kopparrör (MIC = mikrobiellt influerad korrosion). Beroende på vilken typ av mikroorganismer som är involverade kan de antingen påskynda en redan befintlig korrosionsprocess, eller vara orsak till att korrosion uppstår i miljöer där materialet i fråga i regel inte ska korrodera.

Sammansättning av vattnets innehåll, kolmängd på insidan av rören samt temperaturer är viktiga egenskaper enligt rapporten (⇒  Se rapporten om korrosion i kopparrör). Så sammantaget mycket påverkan som är svåra att kontrollera, påverka och reglera.

 

”Biofilm består av celler immobiliserade (fixerade) vid ett substrat. Cellerna är ofta inlagrade i ett organiskt material (en polymermatris) av mikrobiologiskt ursprung. I det enklaste fallet består biofilmen av mikrobiologiska celler samt sekretionsprodukter från dessa, så kallat extracellulära polymerer (EPS). Denna biofilm är porös och har utomordentligt stor absorptionsförmåga. I biofilmen kan även ingå betydande fraktioner av oorganiska eller abiotiska (icke-biologiska) substanser, som sammanbinds av den biotiska (biologiska) polymermatrisen. Biofilmen innehåller polysackarider och proteiner i betydande omfattning.”

 

Biofilm i tappvattenrör är även ”boplatser” för bakteriell tillväxt. Biofilm förekommer naturligt i alla typer av tappvattensystem oavsett vilket rörmaterial det gäller, så att hålla system rena har flera fördelar:

  • Eliminera uppkomst av biofilm inne i rören
  • Undvika bakteriell tillväxt
  • Ett rent system kan bibehålla rätt temperatur på vattnet
  • Ingående komponenter håller längre när utfällningar undviks

 

Vår Bauer PipeJet® hjälper här till att hålla rörsystem fria från biofilm, samt utfällningar och även att motverka processer inne i rörsystemen där delning och påverkan av joner förhindras och som är huvudorsaken till att en korrosionsprocess kan komma till. Ett rent rörsystem är ett system där temperaturer kan bibehållas och bakteriell tillväxt undviks.
(⇒  Se laboratorietester på biofilm och bakterier med en Bauer PipeJet®)

 

Även en övertygande forskningsstudie är gjord där punktkorrosion och restprodukter på insidan av kopparrören avlägsnat effektivt.
(⇒  Se forskningsstudie på våran Bauer PipeJet®.)

 
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign