VattenbehandlingsteknikUnderhållsplan på värmesystem

26 oktober, 2020
Ett vattenburet värmesystem har flertalet komponenter och normalt finns det ett underhållsbehov för alla ingående komponenter samt ett bäst före datum. Därför finns det en underhållsplan på värmesystem och dess komponenter.

Men låt oss säga att du skulle underhålla hela värmesystemet istället, hålla avlagringar och korrosionsrester borta och med det minska förtida slitage på systemet. Då kan den underhållsplan på värmesystem som finns, reduceras kraftigt. Pumptrycket arbetar mer normalt och flödet i systemet kan hållas lågt. Det är flödeshastigheten i kombination med erosionskorrosion och utfällningar som påverkar och sliter ner systemet i förtid. Det är dessa avlagringar, samt korrosionsrester som skapar ojämn värme, onödigt uttag av energi när framledningstemperaturer får höjas för att få ut värme till fastigheten. Det är även dessa avlagringar, samt korrosionsrester som skapar fellarm på givare och som gör så att ventiler inte håller tätt.

Det finns då inget bäst föredatum på ett värmesystem förutsatt att det underhålls på rätt sätt. Det är lika enkelt som med människokroppen, ät rätt mat, motionera och få god sömn så lever du i de flesta fall betydligt längre. Pumpen (hjärtat) går på lågt tryck och systemet (blodomloppet) har ett bra lågt och normalt flöde… Fellarm och funktionsstörningar tas effektivt bort, vad finns det då som sliter på systemet?

Ett värmesystem består i stort av följande komponenter:

  • Värmeväxlare, alternativt värmepump
  • Pumpar
  • Givare
  • Shuntgrupper
  • Motorventiler
  • Rörledningar
  • Stamventiler
  • Reglerventiler
  • Radiatorer
  • Radiatorventiler

Sammanfattning är ett värmesystem rätt så komplext med mycket ingående komponenter som över tid kommer att börja strula och orsaka fellarm, samt driftsstörningar. Att underhålla systemet med rätt tillförlitlig tryckhållning och kontinuerlig vattenbehandling har visat sig vara en kostnadseffektiv och bra investering, där energi material och underhåll sparas effektivt. En underhållsplan på värmesystemet kan då revideras.

 Kontakta mig så gör jag en gratis statuskontroll av era undercentraler.
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign