IndustriHydro Vetlanda

Fakta

Objekt:  Industri

Byggår:  1899–1985

System:  Kyla för strängpressning

Problem

  • Korrosion och igensättningar efter långvarigt användande av kemikalier förkortar livslängd på ugnar.
  • Oplanerat byte av ugn: 120.000 kr
  • Kom ständigt in luft i kylvattnet
  • Dålig värmeöverföring
  • Kylning ej tillfredställande

Åtgärd

2006 – PipeJet® installerades i kylanläggning.

Resultat

  • Ökad produktivitet i tillverkning
  • Planerade ugnsbyten var 5:e månad i stället för oplanerade byten var 8:e vecka
  • Minskade underhålls- och investeringskostnader
  • Mycket stabilare kylning av ugnarna
  • Stabilare process jämfört med tidigare då kopparslingorna i ugnarna ofta havererade

Kundens kommentar

“Med Bauer vattenbehandlingsutrustning installerat i kylsystemet, har vi fått en säkrare produktion med minde underhålls- och investeringskostnader.”

– Underhållsansvariga på Hydro

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign