IndustriHydro Vetlanda

Fakta

Objekt:  Industri

Byggår:  1899–1985

System:  Kyla för strängpressning

Problem

  • Korrosion och igensättningar efter långvarigt användande av kemikalier förkortar livslängd på ugnar.
  • Oplanerat byte av ugn: 120.000 kr
  • Kom ständigt in luft i kylvattnet
  • Dålig värmeöverföring
  • Kylning ej tillfredställande

Åtgärd

2006 – PipeJet® installerades i kylanläggning.

Resultat

  • Ökad produktivitet i tillverkning
  • Planerade ugnsbyten var 5:e månad i stället för oplanerade byten var 8:e vecka
  • Minskade underhålls- och investeringskostnader
  • Mycket stabilare kylning av ugnarna
  • Stabilare process jämfört med tidigare då kopparslingorna i ugnarna ofta havererade

Kundens kommentar

“Med Bauer vattenbehandlingsutrustning installerat i kylsystemet, har vi fått en säkrare produktion med minde underhålls- och investeringskostnader.”

– Underhållsansvariga på Hydro

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign