IndustriQPHARMA

Fakta

Objekt:  Industri

Byggår:  1975–1985

System:  Kylsystem lokaler/produktion

Problem

  • Bytesbehov av värmeväxlare var 6:e månad på stora kylsystemet
  • Kyleffekt nådde inte ut till maskiner trots att kylmaskiner gick för fullt
  • Ej ekonomiskt hållbart/miljövänligt

Åtgärd

2013 – PipeJet® installerades på stora kylsystemet

2015 – PipeJet® installerades på mellan kylsystemet

2015 – PipeJet® installerades på litet kylsystem

2017 – PipeJet® installerades på kylsystem från 2012

Resultat

  • Höjd produktivitet
  • Problemen med kylsystemen har minskat rejält
  • Minder drift-, service- och underhållskostnader
  • Kylmaskiner går mer optimalt
  • Reparationskostnaden nästan försvann

Kundens kommentar

“Värmeväxlarbyten och servicebesöken upphörde 6–8 veckor efter att Bauer PipeJet® installerades och flera filterbyten utförs varje år.”

– Underhållstekniker på QPHARMA

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign