IndustriQPHARMA

Fakta

Objekt:  Industri

Byggår:  1975–1985

System:  Kylsystem lokaler/produktion

Problem

  • Bytesbehov av värmeväxlare var 6:e månad på stora kylsystemet
  • Kyleffekt nådde inte ut till maskiner trots att kylmaskiner gick för fullt
  • Ej ekonomiskt hållbart/miljövänligt

Åtgärd

2013 – PipeJet® installerades på stora kylsystemet

2015 – PipeJet® installerades på mellan kylsystemet

2015 – PipeJet® installerades på litet kylsystem

2017 – PipeJet® installerades på kylsystem från 2012

Resultat

  • Höjd produktivitet
  • Problemen med kylsystemen har minskat rejält
  • Minder drift-, service- och underhållskostnader
  • Kylmaskiner går mer optimalt
  • Reparationskostnaden nästan försvann

Kundens kommentar

“Värmeväxlarbyten och servicebesöken upphörde 6–8 veckor efter att Bauer PipeJet® installerades och flera filterbyten utförs varje år.”

– Underhållstekniker på QPHARMA

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign