VattenbehandlingsteknikLegionella i tappvattensystem

24 augusti, 2021
Biofilm, den glatta ytan på insidan av rörsystemet, eller utfällningar och korrosionsrester. Alla är de gemensamt boplatser för bakterier att kunna frodas och föröka sig på.

 

Rena rörsystem eliminerar risk för legionella
För att legionella i tappvattensystem (som i små mängder finns naturligt i vattnet) ska kunna föröka sig krävs gynnsamma temperaturer och ”boplatser” för bakterierna att fortplanta sig på. Utan dessa ”boplatser” kan inte legionella växa till sig. Liknelsen är enkel med ett sår du får på fingret om du skär dig. Håller du såret rent och torrt läker det ut fort, men blir det fuktigt och skitigt så frodas bakterier i det.

⇒  Se laboratorietest på hur effektivt biofilm och bakterier elimineras med vår Bauer PipeJet

 

Rena rörsystem sänker energiuttaget
Kan man hålla rörsystemen rena så genererar det automatiskt lägre energiuttag när vattentemperaturen kan hållas runt 50–55 grader. Med andra ord behövs ingen temperaturökning med risk för skållning. Att hetta upp vattnet för att ta död på legionella är också svårt eftersom bakterierna har förmåga att överleva ända upp till 70 gradigt vatten och där är skållningsrisken överhängande.

⇒  Se länk folkhälsomyndigheten om legionella

 

Ytterligare fördelar med vattenbehandling
Den biofilm som byggs upp på insidan av rören har även isolerande egenskaper som gör att värmeöverföringsförmågan försämras, samt orsakar ofta MIC (mikrobiellt betingad korrosion). MIC uppstår först i aerosol form och är mycket svår att upptäcka. Fukt orsakar problem när organiska material fuktas ner och mögel uppstår. Över tid uppstår sen ”riktiga” läckage med stora vattenskador som följd.

⇒  Se forskningsstudie om fördelar med elektromagnetisk vattenbehandling

Här läser ni om referensobjekt med fantastiska resultat 

Värdeskapande vattenbehandling
Kostnader för att eliminera alla dessa risker med en vattenbehandlingsutrustning som monteras på inkommande kallvatten är försumbar jämfört med vad legionella i tappvattensystem och korrosion med vattenskador kostar i både pengar och mänskligt lidande. Vattenbehandlingen förlänger samtidigt livslängden på samtliga ingående komponenter i tappvattensystemen när dessa hålls rena och funktionsdugliga.

 

Kontakta mig så kikar vi på era anläggningar och eliminerar risk för legionella i tappvattensystem 😊

 


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign