VattenbehandlingsteknikKorrosion i kylsystem

21 februari, 2021
Korrosion i kylsystem blir allt vanligare och det är många parametrar som måste stämma för att det ska bli rätt.
Användningen av komfortkyla i kontor, sjukhus och butiksgallerior ökar och det gäller att hålla anläggningen i trim, annars kan det bli dyrt.

 

Tunnväggiga material kräver rena rörsystem
Komfortkyla där små rörsystem, med tunnplåtiga smala kopparrör leder vattnet till kylbafflar, en typ av kylelement med tunna aluminiumplåtar eller flänsar som sedan avger kyla ut i rummet. Dessa ställer krav på att systemen är rena, för att fungera som tänk. Det är även vanligt att läckage förekommer från dessa kylbafflar. Byten av kylbafflar, eller i värsta fall byte av hela kylsystemet kan bli en kostsam historia.

 

Låga temperaturer ställer höga krav
Kylsystemen arbetar med låga temperaturdifferenser så redan vid små mängder utfällningar och korrosionsangrepp leder detta till påtagligt försämrad förmåga att kylan ska fungera optimalt. Detta medför alltid ett högre energiuttag och mer slitage på systemet. I de flesta fall försvinner kylförmågan så pass mycket så att komforten i lokalerna påverkas.

 

Bakterier och biofilm skapar stor oreda i systemen
Många arter av mikroorganismer och bakterier kan växa till inne i systemen och där skapar biofilm som blir boplatser för mikrobiellt betingad korrosion. En korrosion som har ett mycket snabbare förlopp än vanlig järn/syra korrosion.

 

Glykol kräver rena rörsystem
Där även glykol är inblandad i systemet ställs det än större krav på rena rörsystem så att glykolen inte bryts ner och blir näringslösning, d.v.s. en accelerator till kraftig korrosion i kylsystemet.

 

Vi kan förhindra korrosion i era kylsystem

  • Vi har med stor framgång hjälpt fastighetsägare att energirenovera deras kylsystem till full funktion i systemen sedan 1994.
  • Vi stoppar de pågående processer med korrosion som pågår inne i systemen.
  • Vi tar bort den biofilm där bakterier växer till.
  • Vi rensar ut de korrosionsrester som redan ligger ingrott i rörväggar och i kylballfar.
  • Vi tar bort de avlagringar som trycker igenom packningar och orsakar läckage.
  • Vi förlänger livslängden på alla ingående komponenter i systemen.
  • Vi gör det så klart helt utan kemikalier.

 

Mer om rengöring av kylsystem:   ⇒  Läs mer här

Det finns bara driftfördelar med rena rörsystem. Kontakta mig för en offert på er anläggning också!


 


Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign