VattenbehandlingsteknikInjustering av värmesystem

26 augusti, 2020
Att injustera ett värmesystem görs i syfte att få en jämnare värme i hela fastigheten och för att minska på energikostnader. Vitsen med en injustering är att kunna hålla så låga framledningstemperaturer som möjligt och hålla nere systemtrycket.
För att en injustering av värmesystem ska bli lyckad och injusterade parametrar ska hålla så krävs ett helt rent värmesystem.

Ofta byter man ut radiatorventiler i samband med injustering av värmesystem, samt i många fall även stamventiler upp till våningsplanen. I början fungerar allt bra som tänkt. Vad man inte tänker på är att vatten är ett levande väsen med joner och mineraler som fäller ut sig. Biofilm bildas på insidan av rören samt korrosion som fräter på materialet och försämrar värmeöverförningsförmågan. Ventilerna har mycket små genomföringar på ibland under 1 mm och fastnar lite smuts där så minskas flödet, eller helt uteblir vid den ventilen.

Det man inte tänker på vid en injustering är att radiatorer med 20-40 års bruk, ofta innehåller en mängd av skit nere på botten av radiatorn, så kallad ”olja” Detta gör att den värmeöverförande ytan på radiatorerna minskar radikalt och det i sig gör att högre framledningstemperatur måste hållas för att kompensera detta bortfall.

Vi på Tekfast har hjälpt många kunder som börjat i fel ända, d.v.s. att injusterat först och efter någon vintersäsong  börjar åter värmesystemet att strula med kalla radiatorer och ojämn värme som följd. Kunderna har då på nytt fått höja upp framledningstemperaturer och öka pumptrycket. Vi har även hjälpt kunder som valt att rena sina värmesystem och inte gjort någon injustering, där ingående värden från den gamla befintliga injusteringen fungerat mycket väl efter att systemet blivit rent igen.

Summering: Rengör alltid det befintliga värmesystemet innan eventuella andra åtgärder blir aktuella. Ventiler pumpar, växlare och radiatorer behöver då oftast inte bytas ut och sköna slantar kan sparas och investeras på annat istället.

Kontakta mig så kikar vi gemenast på hur vi kan energirenovera era värmesystem för bättre prestanda, lägre energi, service, samt driftskostnader!

 
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign