VattenbehandlingsteknikRengöring värmesystem

27 februari, 2020

Med dagens värmesystem där man använder mer blandning av material, samt kläm- och presskopplingar riskerar systemen mer syreinträngning, korrosion och bakteriell tillväxt som följd. Vilket innebär förkortad livslängd, högre energiuttag och mer miljöpåverkan.

Därför är det än viktigare att vi redan i tid sätter in kontinuerlig vattenbehandling där systemen hålls rena. Utfällningar av mineraler som trycker ut packningar upphör och mängden fritt syre i systemet minskar. Korrosionsprocesser reduceras i betydande omfattning och ”boplatser” för bakterier tas bort.

⇒  Här finns en artikel om ämnet ur tidning Energi & Miljö

 Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkten, önskar en offert eller behöver beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign