VattenbehandlingsteknikRena värmesystem

27 februari, 2020
Med dagens värmesystem där man använder mer blandning av material, samt kläm- och presskopplingar riskerar systemen mer syreinträngning, med korrosion och bakteriell tillväxt som följd. Vilket innebär förkortad livslängd, högre energiuttag och mer miljöpåverkan. Här nedan går vi igenom vikten med rena värmesystem.

 

Moderna system behöver modern teknik
Dagens rörsystem byggs mer av teknik där presskopplingar används, en gummipackning på insidan av rörkopplingen och under tryck pressas den samman. En modern teknik men där syre lättare tränger in och skapar en lokal REDOX process direkt i anslutning till packningen. Även blandning av materialtyper ställer till oreda i systemen där bimetallkorrosion uppstår. Två orsaker som måste elimineras från början och kräver kontinuerlig vattenbehandling av dessa systemtyper. När systemen behandlas och vi skapar rena värmesystem stoppas möjligheten till korrosion upp.

⇒  Här läser ni mer om vår teknik och hur effektivt den jobbar

Ett rent och rätt trycksatt rörsystem blir mer problemfritt
Det finns tre enkla saker som alltid ska beaktas i ett värmesystem. Görs detta kontinuerligt så kommer mycket problem och stora onödiga kostnader att kunna undvikas framöver  👍

  • Tryckhållning ska alltid ske i slutna atmosfärfria tryckkärl
  • Vid behov ska systemen ha kontinuerlig avgasning
  • Alltid vattenbehandling med elektromagnetisk frekvensbehandling

⇒  Här finns en artikel om ämnet ur tidning Energi & Miljö

 
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign