Tryckhållning och avgasningVakuumavgasare med cyklonteknik Transfero Connect

21 juni, 2022
Med dagens moderna system där fritt syre och gaser lättare kommer in och stannar i systemet så förutsätter det moderna effektiva lösningar som kan avlägsna dessa skadliga gaser. Där har det visat sig att just vakuumavgasre med cyklonteknik klarar av att avlägsna syret upp 50 % effektivare än en traditionell vakuumavgasare.

 

Ackumulerade gaser påverkar negativt
Gaser i högpunkter, luftfickor, mikrobubblor samt osynlig gas upplöst i vattnet påverkar driften i systemen negativt när vattenflödet störs. Även förmågan för vattnet att transportera energi minskar påtagligt. Syret som transporterar runt i systemet reagerar även med metallerna i systemet och förorsakar korrosion som i sin tur leder till än mer skada då rester från dessa avlagringar sätter igen ventiler och pumpar. En eskalerande process som effektivt undviks om systemen kontinuerligt avgasas och hålls rätt trycksatta.

Vakuumavgasare med cyklonteknik, snabb och effektiv metod
Användning av vakuumavgasning tillsammans med cyklonteknik ger upp till 50 % effektivare avgasning än en traditionell vakuumavgasare. Med cyklontekniken sätts systemvattnet i rotation, vilket skapar en virvel där gaserna koncentreras i centrum pga. viktskillnaderna. Trycket sänks till under atmosfärtryck, tack vare detta kan koncentrerade gaser föras till en sekundär vakuumkammare där vakuumstadiet sedan avbryts och gaserna elimineras från systemet. Detta är en väldigt snabb och effektiv avgasningsmetod.

Vakuumavgasare med daglig vakuumkontroll
Om vakuumkammaren inte är tät kommer luft i stora mängder kontinuerligt att sugas in till systemet och avgasaren förvandlas till en stor syremaskin istället. För att säkerställa att detta inte sker så utförs automatiskt en verklig vakuumkontroll en gång om dygnet. Om vakuum inte hålls på en väldigt låg nivå under lång tid stannas omedelbart vakuumavgasaren och ett driftlarm skapas. Undertrycks- och vakuumavgasare utan denna funktion har visat sig riskera att systemen havererar på väldigt kort tid.

Energieffektiv teknik
Med dagens moderna system erbjuds ni som kund ofta en integrerad 2/1 lösning där tryckhållning och avgasning sköts med en och samma enhet/pump. Kostnadseffektivt lösning som dessutom tar mindre plats. Lösning och teknik för avlägsnanden av gaser och mikrobubblor bidrar till långsiktigt hållbara och energieffektiva anläggningar med ett minimalt underhållsbehov.

TEKFAST hjälper er gärna att kika på er anläggning ✅

⇒  Här läser ni mer om Transfero ConnectVåra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2022 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign