OkategoriseradeVattenbehandlingsteknikPlaströr till tappvatten ökar risk för kemikalieutsläpp (hormonstörningar)

23 november, 2021
Många fastighetsägare, Brf-föreningar o.s.v. väljer att byta ut sina kopparrör mot plaströr i samband med stamrenoveringar. Även i nyproduktion blir det allt vanligare med plastmaterial.
Om det är en prisfråga, eller vad det beror på ska vi låta vara osagt och kanske låta slutkonsumenten svara på?

 

Skadliga kemikalier som är hormonstörande
Att debatten om plaströr och vilka kemikalier de innehåller och vilken TOXdata som finns tillgängliga och inte har debatterats länge och kommer således att fortsätta. Forskning pågår frekvent på området och de hormonstörande kemikalierna ifrågasätts både av forskare, installationsbranschen och på politikernivå. Senast var det bisfenol A (BPA) Men även i artikeln här nedan talas det om organiskt kol (TOC), diol, dimetyl och hexyn.
⇒  Här läser ni artikeln som nämns i ovan text

 Biofilm kan orsaka utfällningar enligt VDI 20-35
Utsläpp från plaströr kan och är en viktig påverkande faktor som skapar näringsämnen för mikroorganismer och därmed bildas större mängder biofilm inne i dessa rörsystem.

”I praktiken kan biofilmbildning och MIC bara minskas genom att tillförseln av näringsämnen till mikroorganismer stoppas upp. En viktig påverkande faktor är utsläpp av näringsämnen från rör (plast rör) och andra komponenter i systemen. Uppmärksamhet bör ägnas detta särskilt i planering, konstruktion, driftsättning och drift. Effekten av desinfektionsåtgärder är svag, eftersom inte den befintliga biofilmen tas bort (exempel genom mekanisk rengöring, luft / vattenimpuls spolning) tillförseln av näringsämnen i systemet kommer inte att minskas. Även efter åtgärderna som beskrivits ovan kommer förnyad förorening i princip fortfarande vara troligt.”

Debatten här för att stanna
Debatten om plaströrs vara eller inte vara lär fortsätta och om kemikalier kommer att påverka vårt hormonsystem. Blogginlägget tar heller inte ställning till det utan konstaterar bara följande. Biofilmen som bygga upp på insidan av rörsystemet kan påverka dom kemiska reaktioner i plaströr negativt under och i anslutning till biofilmen. ”Biofilmer bildas vid gränssnitt för de mest varierade material. Där binder de vatten, kan ackumulera salter, ändra pH-värdet lokalt med flera nivåer, utsöndrar komplexbildande ämnen, extracellulära enzymer, och andra metaboliska produkter”.

Gäller att göra det bästa av situationen
Att reducera biofilmen från tappvattensystemen har bara positiva egenskaper och skulle förmodligen kunna gynna även plaströren positivt när ”yttre” påverkan försvinner. Tillförsel av näringsämnen reduceras och minskas kraftigt och med det skulle utsläpp av kemikalier kunna minskas när insidan på plaströren behålla fria från biofilm. 

Positiv test på biofilm och bakterier i plaströr
⇒  Här visas hur effektivt vår Bauer PipeJet tar bort biofilmen på insidan av rörsystemen

 

Kontakta mig för offert på era tappvattensystem 😊Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2022 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign