ÖvrigtHar personalen rätt förutsättningar?

13 mars, 2020

Att sköta om husen efter önskemål eller går deras tid till att felsöka och ”släcka bränder”?

 

Vad kostar en felsökning när ex värmepumpen har driftstörningar på högt eller lågt tryck, alternativt hög temperatur. En felanmälan görs av hyresgästen och en AO skapas, med tur är fastigheten uppkopplad digitalt och fellarm inkommer innan hyresgästen hinner reagera. En tekniker som är på andra uppdrag tvingas omdirigera och åka på larmet och lösa problemet. Beroende av orsak så måste UE konsulteras och ett ofrånkomligt driftstopp tills problemet är löst.

Personalkostnader felanmälan tekniker och bilkostnader, 550 kr * 8 timmar, samt bil = ca 4 400 kr. Uppföljning avrapportering och återkoppling till kunden/hyresgästen. Omkostnader är förmodligen alldeles för snålt tilltaget och helt utan eventuell materialkostnad. UE-kostnader och stillestånd tillkommer ofta förutom egen personal.

NKI index ( nöjd kund index) är dessutom en faktor som är svår att värdera i pengar, men helt klart en viktigt del att ta hänsyn till.

Hur ofta händer detta er på era värme kyla och tappvattenanläggningar?

Slutsatsen är att en rätt underhållen produkt alltid är mest lönsamt ur energi, drift och servicehänseende!

 Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkten, önskar en offert eller behöver beställa en vattenanalys.

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign