VattenbehandlingsteknikEtt klimatsmart val

17 augusti, 2020

 

Tekfast bidrar till den cirkulära ekonomin genom att underhålla systemen med kontinuerlig vattenbehandling och därmed bibehålla livslängden på ingående komponenter i systemen.

 

  • Avsevärda kostnadsbesparingar, när ingående komponenter i systemen behålls rena och funktionen därmed kan bibehållas
  • Avsevärda kostnadsbesparingar, när ett system renas och hålls rent minskar energiförbrukning och således CO2 påverkan.
  • Avsevärda kostnadsbesparingar när underhåll minskas och även här CO2 påverkan som minskas när felsökning, transporter etc. minskas.

Bauer PipeJet® arbetar i tre steg, den renar, den underhåller och den förebygger.

 

Vad finns det för livslängd på ingående komponenter i ett värme, kyla och tappvattensystem och när ska komponenter ersättas, eller bytas ut?
Det är ju så klart individuellt men påverkan är stor från utfällningar, korrosion, hastighet på vatten, etc. som alla gör att material utmattas i förtid och energiåtgången ökar.

Med över 20 års erfarenhet har vi hjälpt företag, fastighetsägare, landsting, kommuner och Brf-kunder till betydande besparingar och 2018 vann vi det prestigefyllda ”Stora produktivitetspriset” med juryns motivering:
”Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift, service och underhåll, energiförbrukning samt reinvesteringar hos olika kunder. Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont. Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referenscase.”

 

Kontakta mig så kikar vi på hur jag kan hjälpa till att energirenovera era system för bättre prestanda och förlängd livslängd på ingående komponenter i systemen.

 Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkten, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign