VattenbehandlingsteknikAvloppsvärmeväxlare kräver rena rörsystem

6 maj, 2021
Trycket på att installera en avloppsvärmeväxlare/spillvattenvärmeväxlare är nu stort och många företag erbjuder dessa tjänster. Fantastiskt trevligt att kunna ta tillvara den energi som annars bara spolas rakt ut i avloppet. Men det finns åtskilliga saker att ta hänsyn till.

Legionella
Det vatten som värms upp i växlaren håller temperaturer som är mycket gynnsamma för legionellabakterier att föröka sig på. När dessutom vattnet i växlaren vissa tider på dygnet blir helt stillastående så ökar dessa risker ytterligare.

Biofilm
Biofilm byggs naturligt upp på insidan av vattenrören och dessa är grunden för att bakterier som legionella ska kunna växa till. Biofilm är i sig även ett isolerande skikt, så den verkningsgrad på tappvattnet som ska förvärma varmvattnet i växlaren minskar även då påväxt av biofilm sker. Som exempel så blir 0,4 mm pålagring på en kondensor i ett slutet kylsystem hela 10% energibortfall. (Källa RISE)

”Pepper pot pitting”
Risken för att gropfrätningar ska uppstå inne i växlaren med läckage som följd är överhängande i dessa gynnsamma förhållanden som uppstår Inne i växlaren. Biofilmen är även boplatser för MIC (Mikrobiellt betingad korrosion). Små kluster som byggs upp i och under biofilmen och där läckage mellan det klassade livsmedlet vatten och avloppsvatten blir fullt möjligt på kort tid. Inget som kanske märks direkt innan människor blir sjuka och kostsamma utredningar krävs innan man hittar orsaken till kolieutbrottet.

Försämrad verkningsgrad på avloppsvärmeväxlaren
Mineralutfällningar där kalciumjoner ges möjlighet att fälla ut sig i växlaren där flödena över tid är låga, kommer även det att minskar verkningsgraden markant. När de värmeöverförande ytorna inte kan hållas rena finns det även över tid risk för utmattning av material där läckage även kommer att uppstå.

Vattenbehandling krävs och är nödvändig
Så sammantaget är återvinning av spillvatten att rekommendera där stora vinster på 25–30% av energin kan återvinnas. Payofftid på ca 8 år som tillverkarna uppger kräver dock att systemen kan hållas rena. Därför är det alltid att rekommendera vattenbehandling med vår Bauer PipeJet®.

Bauer PipeJet motverkar och behandlar:

  • Tillväxt av biofilm inne i rörsystemen
  • Utfällningar av mineraler reducerar i betydande omfattning
  • Hela tappvattensystemet behandlas
  • Förtida utbyte av komponenter undviks

⇒  Se länkar nedan där vår produkt med stor framgång tar bort biofilm ur systemen, samt reducerar uppkomst av utfällningar och mikrobiellt betingad korrosion.   Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkten, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign