VattenbehandlingsteknikAvgasare eller vattenbehandlingsteknik?

2 september, 2020
https://i1.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2020/09/bauer-vs-avgasare.jpg?fit=1200%2C725&ssl=1
Jag får ofta frågan från kunderna – “Vi har ju avgasare och magnetfilter så varför behöver vi då er Bauer PipeJet® vattenbehandlingsteknik?”

 

Vi reder ut begreppen här nedan: 

Skillnaden mellan en avgasare och en Bauer PipeJet® vattenbehandlingssystem är som natt och dag. En avgasares enda funktion är att avlägsna fritt syre ur systemet. Dels för att reducera uppkomst av korrosion, men också för att motverka flödesstörningar i form av luftfickor.

 

En avgasare och magnetitfilter tar inte bort: 

  • Korrosionsrester som redan finns inne i systemen. (Dessa lossnar inte av sig själv och stör flödet, samt försämrar värmeöverföringen.)
    >>  Läs forskning om korrosionsprodukter på rörväggarna som frigörs i vattnet tack vare den elektromagnetiska behandlingen.
    Dessutom framgår det i studien att elektromagnetisk behandlade rörledningar har högre alkalinitet och lägre syrevärden än övriga rörledningar.
  • Mineraler som fäller ut sig runt packningar och trycker igenom dessa. Därigenom skapas syreinträngning och risk för läckage.
  • Biofilm som uppstår på insidan av rören och blir ”boplatser” för bakteriell korrosion (MIC).
  • Utfällningar och korrosion som lägger sig som ett skyddande skikt på alla värmeväxlande ytor och därmed försämrar värmeöverföring.

 

Ett system fylls med vanligt vatten som innehåller joner och mineraler naturligt och är således ett alldeles ”levande” väsen. Därför finns det mycket i det naturliga vattnet som påverkar förhållandena inne i systemen. >> Läs blogginlägg om syra/bas påverkan.
Magnetfilter med massa löst spån är också ett tecken på att en nedbrytningsprocess pågår inne i systemet, 0,05 mg/l är gränsvärdet för järn och koppar i systemvätskan.

 

Vår Bauer PipeJet® vattenbehandlingsteknik renar systemet, skyddar systemet och förebygger. Extra allt i en och samma produkt! De kristalliserade mineralerna lägger sig som ett skyddande skikt inne i rörsystemet och förhindrar fortsatta processer med korrosion och upplösning av metaller.
Kortfattat innebär det att det inte finns några elektroner tillgängliga som gör att den kemiska reaktionen kan fortsätta. Laddningen av joner försvinner när Bauer PipeJet® elektromagnetiska behandling startar. Bauer PipeJet® vattenbehandlingsteknik rengör systemet och löser upp redan befintliga avlagringar och förhindrar att nya kan uppstå. Det rena systemet blir ett mer problemfritt system som fungerar bättre, möjliggör lägre energiförbrukning, samt lägre underhålls och servicekostnader.

 

Sammanfattning:

Att endast avgasa ett system och inte behandla vattnet med Bauer PipeJet® vattenbehandlingsteknik blir en ond spiral, där syreinträgning kan fortsätta via packningar och nedbrytbara processer av järn och koppar fortgår. I ett smutsigt system ökar successivt energiförbrukningen allt eftersom vattnets joner och mineraler fortsätter att fälla ut sig och korrosionsrester blir kvar. Där mycket plaströr används (som inte är diffusionstäta) och vid stora komplexa system motiveras det att komplettera Bauer PipeJet® vattenbehandlingsteknik med en fast monterad avgasare.

 Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkten, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign